Tuesday, 19 February 2013

Friday, 16 November 2012

Sunday, 11 November 2012

THANKSGIVING DAY

Thanksgiving  is celebrated on the fourth Thursday of November in the USA. 
This year, Thanksgiving is on November 22nd
It is a happy holiday. Families get together and invite friends, too.

Most people eat turkey. Other traditional dishes are corn, beans, sweet potatoes and cranberry sauce. Traditional desserts are pumpkin pie and apple pie.


ACTIVITY 1: Read the story about Thanksgiving and answer the questions
ACTIVITY 2: Read about Thanksgiving day and complete
GAME: Make a roast turkey

Friday, 9 November 2012

HOW TO MAKE A TRIFLE

TRIFLE is a popular dessert made from custard, fruit, jelly and cake. ACTIVITY 1: Review the vocabulary about food (Likes and dislikes)
ACTIVITY 2: Fruit and vegetables
ACTIVITY 3: English breakfast. Choose the correct name
GAME: Make a trifle

Thursday, 8 November 2012

HAVE GOT


ACTIVITY 1 Complete the table
ACTIVITY 2 Complete with some or any
ACTIVITY 3 Complete the sentences with "have got" or "has got"


Wednesday, 7 November 2012

PRESENT SIMPLE

Here you have some activities to practice the Present Simple.
Ací teniu algunes activitats per a practicar el Present Simple
Thursday, 28 June 2012

HAPPY SUMMER HOLIDAYS!

Ja han arribat les vacances d'estiu! Per a que no oblideu tot el que heu aprés durant el curs i pugueu repassar, ací teniu un enllaç a una pàgina amb jocs online, contes i cançons.  Estan graduades per nivells des d'infantil fins a sisé: 


Wednesday, 4 April 2012

EASTER
Activity 1: Listen and read the story of the Great Egg Hunt.
Activity 2:  Colour the Easter Eggs

Més avall teniu algunes activitats per a repasar aquestes vacances el que hem estat veient a classe.

DESCRIBING PEOPLE

Complete the description of the monster with IS, ARE, AM, HAVE or HAS
Completa la descripció del monstre amb:IS, ARE, AM, HAVE o HAS.

THE BODY

This is a song to review the parts of the body.
En aquesta cançó podeu repassar les parts del cos.ACTIVITIES: Label the parts of the body
ACTIVITATS: Posa el nom de les parts del cos on correspon.

ACTIVITY 1
ACTIVITY 2

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES

Here you have some activities to practice the comparative and superlative adjectives:Exercise 1

Friday, 30 March 2012

Reduce, Reuse, RecycleGAME
Ajuda a Gus a netejar el parc. Meneja'l amb el ratoli i fes clic per a replegar els objectes. Després els diposites en el contenidor blau si es poden reciclar, en el verd si es poden utilitzar com a compost o en el roig si no es poden reciclar.
PLAY THE GAME

Tuesday, 20 March 2012

Gogo's Adventures

Ací teniu el primer i segon capítol de les Aventures de Gogo. Els dibuixos van dirigits als alumnes d'infantil i primer cicle. Inclouen subtitols per a una millor comprensió i pronunciació.
Sunday, 11 March 2012

We Love Pancakes!

Last Wednesday we celebrated Pancake Day at School. This is a very popular festivity in the Uk and the USA. Children learned some facts about Pancake Day and how to make pancakes. Finally they ate a pancake. They were delicious! In the third cycle pupils also played to toss the pancake in the air. They had a very good time!

El dimecres vam celebrar Pancake day a l'escola. Aquesta és una festa molt popular al Regne Unit i els EEUU. Els alumnes van aprendre algunes curiositats sobre els pancakes i com fer-ne. Al acabar cadascú es va menjar un Pancake. Estaven molt bons! Els alumnes de tercer cicle també van jugar a llançar el pancake a l'aire i agafar-lo. S'ho van passar d'allò més bé!
Here you have the recipe to make Pancakes:

Ingredients:

  • 100 g. flour
  • 200 ml. milk
  • 1 egg
  • 1 soup spoon of oil
  • a pinch of salt
Here you have some links to games and videos about Pancake Day. Have fun!
Ací teniu alguns videos i jocs sobre Pancake Day. Passeu-ho bé!

Sunday, 19 February 2012

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

Els darrers dies hem estat treballant el conte de Rinxols d'or a infantil. Ací teniu un video per a que els alumnes puguen escoltar-lo a casa.


SCHOOLS IN THE UK

Here you have a video about what schools in the UK look like. Enjoy it!
Ací teniu un video de com són les escoles en el Regne Unit.Wednesday, 18 January 2012

THERE IS/THERE ARE

There is/ There arePer als alumnes de 6é, ací teniu un enllaç per a poder repassar el que estem veient en la unitat 4.
Després realitzeu les activitats online:
Activity 1
Activity 2
PRESENT CONTINUOUS

Per als alumnes de 5é. Ací teniu una presentació amb dibuixos per a repassar el que estem veient en la unitat 4. 

Per als alumnes de 4t. Ací teniu dos videos per a repassar el que estem veient al tema 3.
Tuesday, 27 December 2011

PLUTO'S CHRISTMAS TREE
Have a look to this funny Christmas cartoon.DORA'S CHRISTMAS CAROL

Saturday, 17 December 2011

CHRISTMAS CAROLS

Here you have some Christmas Carols to practice on holidays. Enjoy!
Ací teniu algunes nadales per a practicar en les vacances. Passeu-ho bé!


12 DAYS OF CHRISTMAS
RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

Monday, 12 December 2011

CHRISTMAS ACTIVITIES

Here you have more Christmas activities and games.
Ací teniu més activitats i jocs de Nadal. Fes click als enllaços següents:


Activity 1
Activity 2
Activity 3 
Activity 4MAKE A SNOWMAN
CLICK HERE

Sunday, 11 December 2011

CHRISTMAS AND TOYS

CLICK HERE
Learn some Christmas vocabulary and then do the activities.
Aprén vocaulari de nadal i després realitza les activitats.


THE GINGERBREAD MAN
Listen to the story of the Gingerbread man

CLICK HERE


MAKE YOUR GINGERBREAD MAN


CLICK HERE

Wednesday, 7 December 2011

CHRISTMAS WORKSHOP

Here you have some pictures of the Christmas workshop. In this occasion the children have learnt some stories and Christmas carols. The older students have also learnt about how Christmas is celebrated around the world.

Ací teniu algunes fotos del taller de nadal. En aquesta ocasió els alumnes han aprés algunes històries i nadales en anglés. Els més majors també han aprés com es celebra el Nadal en altres parts del món.
Saturday, 3 December 2011

WATCH AND LISTEN

Click on one of the three destinations (the school, the house and the park) to find out about the vocabulary and the activities inside. Click on the keys to watch the rooms inside the house or the school.

Fes click en un dels tres edificis (l'escola, la casa o el parc) per a descobrir el vocabulari i les activitats que hi ha dins. També pots fer click en les claus per a entrar a les habitacions de la casa i de l'escola.


Sunday, 27 November 2011

NUMBERS Listen to the number (click here)
Escolta el nom del número (del 10 al 20) i clica'l amb el ratolí
(Fes click a l'enllaç de dalt)

Relaciona els números (del 50 al100) amb el seu nom escrit
(Fes click a l'enllaç de dalt)


COUNTRIES AND NATIONALITIES


Click here to listen and practice these dialogues. Then do the exercises clicking on the wheel.
Fes click aci per escoltar i practicar els diàlegs. Després realitza les activitats clicant en la roda.

Monday, 14 November 2011

WHERE'S MY BABY?

In 5 years class we are learning the parts of the body. Here you have the story I have told them these days. Click on the link below to listen to the story.
En la classe d'infantil 5 anys els alumnes estan aprenent les parts del cos. Ací teniu el conte que els he contat aquests dies. Feu click ací per a escoltar el conte: 
 Where's my baby?

Head shoulders knees and toes

This is a song to learn the parts of the body.
Aquesta cançó és per aprendre les parts del cos.

Where's Spot?

This is a video about a book I have told in 4 years class. It is called "Where's Spot?"
Aquest es un video sobre un llibre que he contat a la classe de 4 anys. Es diu "On està Spot?" 

Sunday, 6 November 2011

LISTENING ACTIVITIES


Click on the towers of the castle to listen and read vocabulary about animals, the body, toys, clothes or numbers. 

Cliqueu en les torres del castell per a escoltar i llegir vocabulary sobre els animals, el cos, els joguets, la roba o els numeros.

Click here to listen


Listen to the object and move it under the correct letter.

Escolta el nom de l'objecte i coloca'l baix de la lletra en que comença la paraula

Click here to play

Tuesday, 1 November 2011

HALLOWEEN WORKSHOP
Aquest curs s'han organitzat a l'escola unes sessions de contacontes en anglés a càrrec de Heather Bonte. 
La primera sessió ha sigut per a celebrar Halloween i que els alumnes conegueren millor aquesta festa tan popular als EEUU i Gran Bretanya.

Els alumnes han baixat per cursos a la sala multiusos i han pogut escoltar alguns contes adaptats al seu nivell com "The Gruffalo" o "Winnie the witch". També han cantat cançons, han ballat i s'han mostrat molt participatius.

La propera visita serà el 7 de desembre. Al primer i segon cicle la temàtica serà l'hivern i el nadal i al tercer cicle el dia d'acció de Gràcies.

Friday, 28 October 2011

HALLOWEEN

:booHere you have some Halloween  videos and games. Have fun! 
Aci teniu alguns videos i jocs per a continuar practicant el vocabulari de Halloween.
Punxeu en els enllaços de color blau per a poder vore l'activitat.


PRIMER CICLE

SEGON CICLE
The skeleton dance sing the song and dance

Memory game parts of the body 
Game Can you spell the parts of the body? Play this game to practice.


TERCER CICLE
 I spy with my little eye play the game and guess the word


Sing the song "Days of the week" with the tune of the Adam's Family.

Sunday, 23 October 2011

HAPPY HALLOWEEN!

Next Wednesday 26th October, Heather will visit our school. We will learn a lot of things about Halloween. She will tell us stories, we'll sing and have fun.


El dimecres 26 d'octubre rebrem la visita de Heather. Amb ella aprendrem moltes coses de Halloween. Ens contarà històries, cantarem cançons i ens ho passarem molt bé.


Ací teniu un video de com celebren Halloween els xiquets de Gran Bretanya.

HOW TO MAKE A JACK O LANTERN

Do you know how to make a Jack o lantern?
In this video you will learn how to do it.
Ask your parents for help.

Saps com fer una "Jack o lantern"?
En aquest video aprendras a fer-ne una.
Demana ajuda als teus pares.

Friday, 21 October 2011

Some activities to practice

PRIMER
Activitats sobre les unitats del llibre de text
Numbers Join the dots. (Junta els punts seguint els numeros)
Colors Escolta els colors i pinta el dibuix


SEGON
Activitats sobre les unitats del llibre de text
Numbers (Memory game, troba les parelles)
Colors Coloca els colors dins del got corresponent


TERCER
school things Relaciona amb fletxes els objectes de la classe
Days of the week Practica els dies de la setmana
Ordena els dies de la setmana


QUART 
The time Practica les hores
Escolta els mesos de l'any


CINQUÉ
Present Simple Activitats
Relaciona el pronom personal amb el possessiu
Escolta el conte


SISÉ
Ordinal numbers Repassa els numeros ordinals
Emparella els aliments Després realitza les 2 activitats